Регистрирана в началото но 2004-а година, Асоциацията на вносителите на автомобили (АВА) е сдружение с нестопанска цел, която защитава интересите на своите членове и синхронизира действащата търговска практика в България с европейските норми, които регламентират тази дейност. Орлин Алексиев е сред учредителите ѝ, като заема пост в ръководството на Асоциацията от 2004-а до 2016-а година.

За да спомогне за подобряването на режима на внос, регистрация и продажба на внесените МПС и ПТС, членовете на Асоциацията на вносителите на автомобили, поддържат постоянен контакт с органите на държавната администрация, като изготвят становища и правят предложения за промени. Добри взаимоотношения се осъществяват с органите на Пътна полиция, МВР, Комисията по транспорт и съобщения към Народното събрание и други държавни институции.

Издаването и правото на ползване на временни регистрационни табели за срок от една година беше сред основните цели на АВА, която вече е постигната. Временните табели (представляващи дилърски номера), осигуряват безпрепятственото придвижване на автомобила извън района на автосалона. За да се използват този тип табели, трябва да са спазени определени процедури. И единствено пълноправните членове на АВА имат правото да притежават тези номера, тъй като са спазили всички изисквания от закона.

Подобряване имиджа на своите членове, е сред приоритетите на дейността на Асоциацията на вносителите на автомобили. Това се осъществява благодарение на непрекъснатото променяне на качеството на внасяните МПС и ПТС. Членовете на АВА се ориентираха към внасянето на луксозни автомобили, което значително подобри и качеството на предлаганите МПС-та. Тази тенденция косвено допринася за подобряване на екологичните условия чрез намаляване на изхвърлянето на вредни емисии и газове в атмосферата.

Кампания за пътна безопасност и намаляване на броя на децата-жертви на пътя, с наименование „Пази детето“, беше инициирана от АВА през 2005-а година. Тя се проведе съвместно с КАТ – Пътна полиция и по техни данни, при реализирането на първия етап от кампанията, няма нито едно загинало дете в резултат на пътнотранспортно произшествие. А близо 300 училища в цялата страна бяха обезопасени, благодарение на инициативата.