Столичният общински съвет (СОС) е съставен от 61 общински съветници, един от които е Орлин Алексиев. Общинският съвет, като институция, се формира чрез избор на представители от населението за мандат от четири години. СОС има самоуправленска функция като решава основни задачи, свързани със задоволяване на потребностите на населението на местно ниво.

Орлин Алексиев столична община

Орлин Алексиев е общински съветник три последователни мандата – 2007-2011г., 2011-2015г. и настоящия 2015-2019г. Той е сред инициаторите и най-активно действащите, Столична община да си върне контрола в управлението на Общинска банка, в качеството си на мажоритарен акционер. В резултат на неговите усилия, финансовата институция е стабилизирана и успешно продадена през 2018-а година. Със средствата са ремонтирани или изградени 120 бр. детски и спортни площадки, както и 22 сгради на училища и детски градини в 15 столични райони.